Galerija RM99

Galerija RM99

Galerija lepih umetnosti

Nivea Kofol

Nivea Kofol se je rodila v Kopru leta 1954. Nag­njenje k umetniskemu ustvarjanju je kazala že v gimnazijskih letih, ko je slikala in ustvarjala malo plastiko. Med študijem umetnostne zgodovine in italijanskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljub­ljani je obiskovala tečaj risanja; kasneja pa tečaje kiparjenja in predavanja na Akademiji za likov­ no umetnost v Ljubljani. Svojo službeno pot je nadaljevala v visokošolskih knjižnicah na ljubljanski univerzi in Kemijskem in­stitutu v Ljubljani. Zadnjih 15 let je opravljala dela bibliotekarke v knjižnici Akademije za likovno umet­nost v Ljubljani. Aktivno je sodelovala na številnih mednarodnih simpozijih in likovnih delavnicah. Imela je več samostojnih razstav in sodelovala je na stevilnih skupinskih razstavah doma in v tujini.

Na 10. mednarodnem simpoziju v Makolah, leta 2012, je bil njen kip – fontana (Kaplja) razglašen za »kip ljudstva«. Njena umetniška dela so bila inspirativna tudi za vsestranskega umetnika, glas­ benika in fotografa Lada Jakša, ki je ustvaril »mul­tivizijo«. Njeno ustvarjanje je bilo prepoznano na letošnji Mednarodni razstavi »Zelina 15«, v Sve­tem Ivanu Zelina na Hrvaskem, kjer je prejela priznanje za izvirnost.

Je članica Zavoda za kiparstvo in Društva kerami­kov in lončarjev Slovenije. Od leta 1972 živi in ustvarja v Ljubljani, Bertokih in Trstu.

 

Comments are closed.