Galerija RM99

Galerija RM99

Galerija lepih umetnosti

Kipi

Kipi

Kamen gledam, opazujem kot celoto, in ko ga začutim, ko ‘postaneva prijatelja’, komi zapoje in zavibrira, me sam povabi h klesanju.

Struktura kamna, ki je lahko tako zelo različna, mi spregovori in me vodi po izjemno dragoceni površini. Bega me le vprašanje ali mi je res dano, dovoljeno, spreminjati to lepoto narave.

Potem pa spet dleto, ki ob vsakem odkrušku odzveni ter mi vrača in daje moč.«

Nivea Kofol

 


Galerija loterije Slovenija-2007

Ujeti v kamnu

Večina kiparkinih zgodnjih del ostjaja v okviru male plastike. Gre za reliefe in oblo plastiko bolj ali manj prepoznavnih umetniških zvrsti in vsebin: portret, tondo, torzo…, ki jih kiparka izvablja iz materialov v skladu s svojo lastno likovno vizijo in ustvarjalno fantazijo. Kombinira različne materiale, jih kontrastira ali povezuje – kot ji veleva navdih – izraznost in kolorit podstavka z barvitostjo in izpovednostjo vsebine. Njena dela v raznovrstnih kamnitih sestavinah bodo najbrž marsikomu v poduk; kako izgleda makedonski sivec, braški marmor, črnokalski apnenec, dalmatinski fiorito, Cipiollino…, kadar je zbrušen in kadar ni. Kako se spreminjajo odtenki, kako zapoje sijaj, da zadrhtijo in zazvenijo kamnite žile s svojimi akcenti… Naj se ve, da je kamen živ in da bo tak tudi ostal! …saj kamen po dotiku hrepeni. Ko se “reši” in ga kiparka v drugo obliko “odreši”, se še vedno počuti ujetega – v snovi, v kamnu – kot pravi naslov razstave.

 


Galerija Vodnikova domačija-2013

IMG_4159Udeležence je pozdravila Hanna Preuss, direktorica Zavoda Hanna’s atelje sonoričnih umetnosti, ki upravlja CSU Vodnikova domačija, priznani svobodni umetnik Lado Jakša pa je izvedel koncert z naslovom “Kamnitne zvočne partiture” in razstavo popeljal v odprtje. Svoje misli ob razstavi pa je dodal tudi Milan Pirker. Avtorica Nivea Kofol se je ganjeno zahvalila gostom ter vsem, ki jo podpirajo in navdihujejo.

 

 

 


V Galeriji Ekonomske fakultete-2015  je bila otvoritev razstave kiparke Nivee Kofol. Razstava z imenom »Kamen, obsijan z lučjo, zablesti« v ospredje postavlja
simboliko svetlobe. Posega na področje boja med človekom in zunanjimi silami. Na 10. Mednarodnem simpoziju v Makolah je bil leta 2012 avtoričin kip
proglašen za »kip ljudstva«.

 


ERBERGOVA PAVILJONA GRAŠČINE DOL-Dol pri Ljubljani

RETROSPEKTIVNA RAZSTAVA
KIPARJENJE – SPROSTITEV DUHA

2015-Nivea KOFOLNivea Kofol je ze v mladosti v sebi zacutila odre sujoci ustvarjalni nemir. Med urami likovne vzgoje na gimnaziji v Kopru jo je usmerjal nas priznani akademski slikar Apollonio Zvest ter jo seznajal z osnovami likovne umetnosti. V casu studija je zacutila, da je slikanje najvecja prostost, ki ji pri­ nasa notranje zadovoljstvo.Med izpopolnjevanji (tecaji, likovne delavnice) se je ozavestila, da ustvarjanje ni melanholicni patos. Ustvarjanje je zadrega, je stiska in je tudi pot do spoznanja, kako biti in pristno živeti. V skrivnostni svet ustvarjanja v kamnu jo je vpeljal kipar Stipe Milicic. Od leta 1990 intenzivno kipari. Izraza se v razlicnih materialih: kamnu, glini in lesu. Tenkocutno se je posvetila ustvarjanju fontan, saj zanjo obcutenje vode predstavlja sproscanje in umirjanje duha. z zuborenjem ali kapljanjem vode zeli doprinesti mir v notranje in zunanje bivalne prostore. Njene kamnite umetnine so dobile svoj stalni prostor. Fontane stojijo na privatnih vrtovih v Ljubljani, Logatcu, Makolah, Krskem in Bertokih. Vecje kamnite skulpture so pred vhodom nav Golf igrisce v Trnovem v Ljubljani, Dekanih in v Stan­ drezu (Italija). Razstavljene umetnine spreminja v zaznavni pro­ star. Posamezni elementi skulptur se vsebinsko povezujejo in pripomorejo k vzbujanju cutne iz­ kusnje. Ta ostaja neulovljiva in prepuscena pri­ hodnosti.
Za Niveo je kiparjenje sprostitev duha. Tatjana Reščić Rihar

 

Comments are closed.