Galerija RM99

Galerija RM99

Galerija lepih umetnosti

Fontane

fontana3-1

VODA V ZAVETJU KAMNA

Nivea Kofol oblikovno preudarno odkriva vezi med kamnom in osebno, intimistično ustvarjalno mislijo. Ta se občuteno dotika izbranega kiparskega materiala, ga oblikuje in nadgrajuje. Z njim kiparka že a priori potrjuje genius loci rodnega ambienta, ki se kot spomin ali nostalgija, predvsem pa kot pripoved o njeni biti, spreminja v svojstveno umetniško formulacijo.
Nivea Kofol zna v kamnu odkriti prave vizualne informacije. Subtilno spremlja specifične naravne danosti, njegove karakterne lastnosti. Odkriva njegove likovne prvine: formo, površino, notranjo in zunanjo strukturo, teksturo in barvo. Svoj ustvarjalni utrip sinhronizira z naravnim “ritmom” kamna, z njegovim življenjem. Izbran kiparski material ji predstavlja živo tvarino, s katero lahko snovno udejani svoj idejni svet in izživi interpretativno svobodo. Vselej pa njeno stvariteljstvo usmerjajo naravne lastnosti kamna, ki jih skozi ustvarjalni proces razkriva, nadgrajuje, osebno žlahtni in osmisli s svojo notranjo naravo.

Vodi daje zavetje kamen. In voda nežno spreminja kamen…

Ko pa se prepustimo poeziji kamna in vode, vstopimo v zavidljivo pomirjujočo atmosfero.  Anamarija Stibilj Šajn


Fontane

 

Comments are closed.